+38 (067) 540 75 45
+38 (067) 540 87 83
  • Головна
  • Новини
  • Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

  1. Загальні відомості емітента:

1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство „Володарсько-Волинський льонозавод”.

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження: вул. Заводська, 1, с.Рижани, Хорошівський р-н, Житомирська обл., 12122

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00306012.

1.5. Міжміський код та телефон, факс: (04145)5-31-59.

1.6. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1.7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

  1. Текст повідомлення.

Рішенням позачергових загальних зборів ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод” від 18.05.18р. (прот.№2), вирішено попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків і сягає 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності та які укладатимуться Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення з купівлі-продажу (поставки) продукції власного виробництва, сировини та матеріалів, необхідних для виробництва, основних засобів, корпоративних прав та цінних паперів, договорів на постачання природного газу та електричної енергії, кредитних договорів та договорів позики, оренди, забезпечення (іпотеки, застави, поруки, банківської гарантії тощо). Умови таких правочинів обов’язково узгоджуються Наглядовою радою Товариства. Рішення про узгодження умов оформлюється протоколом засідання Наглядової ради. Гранична сукупність вартості правочинів – не визначено. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 925 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – не визначено. Загальна кількість голосуючих акцій – 1916852. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1916852. Кількість голосуючих акцій, що проголосували: «За» прийняття рішення – 1916852, «Проти» прийняття рішення – 0.

  1. Підпис.

Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор                 Шевчук Юрій Миколайович