+38 (067) 540 75 45
+38 (067) 540 87 83
  • Головна
  • Новини
  • Позачергові збори акціонерів ПАТ “Володарсько-Волинського льонозаводу”

Позачергові збори акціонерів ПАТ “Володарсько-Волинського льонозаводу”

 

Публічне акціонерне товариство “Володарсько-Волинський льонозавод” ЄДРПОУ-00306012

(місцезнаходження: Україна, 12122, Житомирська обл., Хорошівський р-н, с.Рижани, вул.Заводська, 1)

ПАТ “Володарсько-Волинський льонозавод”, надалі – Товариство, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, надалі – Збори, які призначені на 18.05.2018р. з початком об 11.00 за вищевказаною адресою, 1-й поверх адмінприміщення, офіс №2.

Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 10.45 у день проведення Зборів та за місцем їх проведення. Для участі у Зборах при собі мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене згідно вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24.00 годину 14.05.2018р.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного

(перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів Лічильної комісії, голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

Проект рішення: 1.Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Осіпова О.С., члени лічильної комісії: Антонюк В.В., Остапчук Л.Р. Встановити, що повноваження Лічильної комісії Зборів припиняються після складення Протоколу про підсумки голосування у Зборах 18.05.2018р. та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування. 2.Обрати Головою Зборів Шевчука Ю.М. 3.Обрати Секретарем Зборів Павлюк Г.В. 4.Регламент Зборів по всіх питаннях порядку денного – до 20 хв.; відповіді на запитання – до 5 хв. Голосування з усіх питань Порядку денного здійснюються бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації.

  1. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2018р.

Проект рішення: Схвалити вчинення правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які вчинялись Товариством протягом 2018р. у ході господарської діяльності та щодо його активів.

  1. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення: 1. Попередньо схвалити правочини, вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства, що будуть укладені Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;

  1. Попередньо схвалити правочини, ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що будуть укладені Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.
  2. Визначити, що зокрема попередньо схвалюються наступні значні правочини:

- договори кредиту, загальною сукупною вартістю не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) грн.;

- договори забезпечення (іпотеки, застави, поруки, банківської гарантії тощо), загальною сукупною вартістю не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) грн.;

- договори, предметом яких є придбання або продаж основних засобів, в т.ч. власних основних засобів, загальною сукупною вартістю не більше 8000000,00 (восьми мільйонів) грн.;

- договори, предметом яких є придбання або продаж корпоративних прав та цінних паперів, в т.ч. власних корпоративних прав та цінних паперів загальною сукупною вартістю не більше 5000000,00 (п’яти мільйонів) грн.;

- договори позики, фінансової допомоги загальною сукупною вартістю не більше 3000000,00 (трьох мільйонів) грн.;

- договори оренди загальною сукупною вартістю не більше 5000000,00 (п’яти мільйонів) грн.;

- договори купівлі-продажу (поставки) продукції власного виробництва, сировини та матеріалів, необхідних для виробництва, загальною сукупною вартістю не більше 12000000,00 (дванадцяти мільйонів) грн.;

- договори на постачання природного газу, загальною сукупною вартістю не більше 8000000,00 (восьми мільйонів) грн.;

- договори на постачання електричної енергії, загальною сукупною вартістю не більше 8000000,00 (восьми мільйонів) грн.

  1. Зобов’язати виконавчий орган видати довіреність на вчинення зазначених правочинів.
  2. Прийняття рішення про припинення повноважень виконавчого органу та обрання виконавчого органу.

Проект рішення: Припинити повноваження виконавчого органу. Обрати виконавчий орган за пропозицією акціонерів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Хорошівський р-н, с.Рижани, вул.Заводська, 1, офіс №21 кожного робочого понеділка з 9.00 до 11.00 години та в день проведення загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення. Відповідальна особа – генеральний директор Шевчук Ю.М. тел.(04145)53159.

Підсумки голосування на зборах, згідно статуту Товариства, будуть розміщені на сайті linenofdesna.com/filiji  для доведення до усіх акціонерів.  

Наглядова рада Товариства